First we feel. Then we fall

schreef James Joyce

Boekgebonden is een handboekbinderij die graag papier, garen en koudlijm voelt, en die als een blok valt voor knappe boeken. We combineren de technische kunde van een eeuwenoud ambacht met de voortdurende zoektocht naar nieuwe mogelijkheden.


Elk boek en elke koker of doos werken we volledig manueel af met de mooiste materialen. We tekenen voor maatwerk, in kleine oplagen, en houden de leveringstermijn zo kort als jij wil. Of dat proberen we toch.


Ook zo’n fan van het tactiele van een mooi tijdschrift of boek?